Všeobecné obchodní podmínky věrnostního programu
Iveta Pleyerová – OPTIKA
(dále jen Optika Pleyerová).

1. Provozovatelem věrnostního programu Optika Pleyerová je paní Iveta Pleyerová, zapsaná pod obchodním názvem Iveta Pleyerová - OPTIKA, IČO 12792543, DIČ CZ6557290267 se sídlem Velká Dominikánská 18, 412 01 Litoměřice.

2. Cílem věrnostního programu je odměnit klienty, kteří opakovaně využívají služeb provozovny Optika Pleyerová a to vydáním věrnostních karet (Bonusová a VIP karta). Držitel karty je oprávněn k čerpání nadstandartních výhod. O speciálních akcích a jejich termínech, kde mohou klienti využít vydané karty, jsou informováni e-mailem. Další novinky a akce pořádaných provozovatelem programu a jeho dodavateli budou uváděny na webových stránkách www.ocnioptik.eu.

3. Tyto VOP jsou základem pro používání vydaných karet firmou Optika Pleyerová a určují práva a povinnosti držitelů karet a jsou účinné ode dne zveřejnění na internetové stránce www.ocnioptik.eu.

4. Klient se stane držitelem karty za těchto podmínek:

  • k datu vydání karty dosáhl věku 16 let a je způsobilý k právním úkonům
  • učiní konkludentní projev vůle, tzn.vyplní registrační formulář a udělí souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu zákona 101/2000Sb.
  • uskuteční nákup zboží v nominální hodnotě určené druhem vydané karty

Vystavení a zaregistrování karty

Bonusová karta (SLEVOVÁ)

[design/2011/OP_bonuskarta.jpg]

1. Klient se stane držitelem Bonusové karty platnou registrací u provozovatele věrnostního programu a jednorázovým nákupem optického zboží v hodnotě 5.000,-Kč.

2. Klient také může vyhrát Bonusovou kartu v soutěžích vyhlášených provozovatelem za předpokladu, že výherce po vyhlášení vyplní registrační formulář a souhlas s VOP a se zpracováním osobních údajů dle zákona 101/2000Sb.

3. Bonusovou kartu lze též zákazníkovi vydat jako poděkování za přízeň a věrnost.

Po splnění těchto podmínek mu bude vydána slevová karta, která opravňuje držitele této karty k dalším nákupům optického zboží se slevou 3-8%, dle druhu a množství zakoupeného optického zboží z aktuální nabídky dodavatele.

Na poskytnutí slevy není právní nárok.

Vydaná slevová karta je přenosná, tzn.držitel této karty je oprávněn ji poskytnout třetí osobě k nákupu optického zboží.

Vydaná karta je po dobu platnosti majetkem provozovatele a držitel karty je povinen nahlásit provozovateli její poškození či ztrátu.

VIP karta

[design/2011/OP_vip_karta.jpg]

1. Klient se stane držitelem VIP karty při splnění obecných podmínek pro vydání karty a jednorázovém nákupu optického zboží v hodnotě 20.000,-Kč.

2. VIP kartu lze též zákazníkovi vydat jako poděkování za přízeň a věrnost.

Po splnění těchto podmínek mu bude vydána VIP karta, která opravňuje držitele této karty k dalším nákupům optického zboží se slevou 9-15 %, dle druhu a množství zakoupeného optického zboží a aktuální nabídky dodavatele.

Na poskytnutí slevy není právní nárok.

Vydaná VIP karta je přenosná, tzn.držitel této karty je oprávněn ji poskytnout třetí osobě k nákupu optického zboží.

Vydaná karta je po dobu platnosti majetkem provozovatele a držitel karty je povinen nahlásit provozovateli její poškození či ztrátu.

Zánik platnosti karet.

Pokud nebude v období 2 let od aktivování karty žádný nákup uskutečněn, může být platnost karty zrušena provozovatelem programu, nebo vyjádřením držitele karty, že nechce být dále zařazen ve věrnostním programu provozovatele.

Provozovatel věrnostního programu si vyhrazuje právo na jednostranné prodloužení platnosti vydaných karet.

O výši poskytnuté slevy rozhoduje provozovatel slevových karet a držitelé těchto karet jsou informování zejména na internetových stránkách provozovatele a dále při osobním odběru optického zboží.

Změna VOP

Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit VOP a podmínky pro čerpání výhod držitelů karet.

Platnost VOP

VOP jsou platné od 1.8.2011

V Litoměřicích dne 25.7.2011

 

Tel.: +420 416 732 890
Velká Dominikánská 18
412 01 Litoměřice
Mapka