Barvocit

Barvocit

Schopnost rozeznání barev je významnou funkcí zraku. Je důležitá pro jakoukoliv naší činnost a nezbytná pro výkon mnoha profesí. Vyšetření barvocitu je přínosné pro zhodnocení a kvantifikaci vrozených defektů vnímání barev a pro diagnostiku poruch získaných. V praxi se nejčastěji používají pseudoizochromatické tabulky. Obsahují body různých barev a různého jasu. Barevné body vytvářejí určité číslice, písmena či geometrické tvary na pozadí odlišně zbarvených bodů. Osoby s porušeným barvocitem tyto znaky neidentifikují správně.

Zde si můžete udělat orientační on-line test, zda trpíte barvoslepostí.

Pokud Váš výsledek ukáže na poruchu v barevném vidění, objednejte se na podrobné vyšetření k lékaři, kde získáte potřebné informace ohledně Vaši poruchy a možnosti její korekce.

 

Tel.: +420 416 732 890
Velká Dominikánská 18
412 01 Litoměřice
Mapka