design/2013/voda%20kohoutek.png

Při aplikaci kontaktních čoček Vás upozorňujeme na různá pravidla jejich správného používání. Podívejme se teď blíže na jedno naše doporučení, že při péči o kontaktní čočky není vhodné používat vodu z kohoutku – proč to tak je?
Začneme od začátku a podíváme se na některé látky, které voda z kohoutku obsahuje? Pitná voda je chlorovaná, takže určitě obsahuje chlor a také vápník. Obě tyto látky  v oku i na kontaktních čočkách neradi vidíme. Voda z veřejné vodovodní sítě není nikdy sterilní a už vůbec ne dezinfikující, vždy jsou v ní přítomny různé zárodky rozmanitých mikroorganismů. Jejich druhy a množství závisí na klimatu, úpravě vody atd. Pro nositele kontaktních čoček znamenají největší problém v souvislosti s vodou z kohoutku bakterie a akantaméby. Menší význam mají plísně a virové infekce. Nebezpečné bakteriální infekce v oku vznikají především v teplých vířivých koupelích (whirpoolech).

Co je to akantaméba?
Akantaméba je měňavka, která se může vyskytovat ve vzduchu, půdě, v mořské, pitné, chlorované a dokonce i ve zmrzlé vodě. Tento organismus se může dostat do lidského oka a způsobit vážné zdravotní komplikace jako je zánět rohovky oka. Zánět provázejí silné bolesti a při rozsáhlejším zasažení rohovky hrozí nemocnému oslepnutí.
V současné době souvisí velká většina akantamébových infekcí s nošením kontaktních čoček. Vzhledem k obtížnosti léčby je prevence infekce velmi důležitá. Věřím tomu, že Vás váš kontaktolog na možná nebezpečí upozornil, ale protože opakování v těchto věcech není nikdy dost, tak na konci tohoto příspěvku upozornění opět zopakuji.

design/2013/kohoutek.jpg

Vzhledem k širokému výskytu akantaméby se dá předpokládat, že žije v blízkosti s člověkem poměrně často, to by mohlo vést k názoru, že by se tato infekce dala očekávat spíše u imunitně slabých jedinců. V této souvislosti je  třeba poznamenat, že k většině případů akantamébové keratitidy (zánětlivého onemocnění oční rohovky) dochází u relativně mladých a zdravých jedinců.

Zánět vzniká tak, že akantaméba vnikne mezi kontaktní čočku a oko. Uživatelé kontaktních čoček jsou náchylnější k mikroskopickému poškození rohovky kudy může akantaméba proniknout dovnitř. Zasažené oko nejprve svědí, zešedne a vytvoří se infiltrát. Objevuje se také slzivost a světloplachost. V případě, že zpozorujete výše uvedené příznaky, přerušte nošení kontaktních čoček a vyhledejte lékařskou pomoc. Infekce je velice nepříjemná a bolestivá. Obnova dobrého vidění je i přes léčbu často neúspěšná, proto nedílnou součástí nositele kontaktních čoček, aby se zabránilo možné infekci, je prevence.
Je velmi důležité, aby Vás oční specialista na možná rizika upozornil a jasně je vysvětlil. Také je ovšem důležité, aby Vy – nositelé kontaktních čoček jste rady svého kontaktologa brali v úvahu. Komunikace s kontaktologem tvoří až 65% celkové péče. Většina klientů je totiž přesvědčena, že se jich něco podobného netýká. Čím dříve budete dodržovat doporučené pokyny, které bezesporu přináší svá pozitiva (kvalita vidění, zdravé oči), tím lépe. Hlavním důvodem nedodržování správné péče o kontaktní čočky je snaha nositelů ušetřit náklady.

Takže co můžeme udělat, abychom minimalizovali riziko akantamébové infekce?
Jak už jsem napsala – opakování není nikdy dost. Několik rozumných doporučení.

Umyjte si ruce vždy před kontaktem s Vašimi kontaktními čočkami.

Nepoužívejte svoje kontaktní čočky  po uplynutí doby jejich použitelnosti. (Čtrnáctidenní kontaktní čočky používáme 14 dnů po otevření blisteru - obal kontaktní čočky, měsíční kontaktní čočky používáme měsíc od otevření blisteru atd. Nejlepší ochranou proti akantamébě je používání jednodenních kontaktních čoček.)

Nepoužívejte vodu z vodovodu k oplachování kontaktních čoček nebo k vymývání pouzder na kontaktní čočky, roztoky určené k jejich čištění se vodou nikdy nesmí ředit! Pouzdra na uchování čoček by se měla často čistit (1x za dva měsíce vyměnit) a následně je nechat osušit na vzduchu. Nové výzkumy prokázaly, že ve vzduchu v koupelnách je přítomen vysoký obsah zárodků, proto nenecháváme pouzdro v koupelně nikdy otevřené.

Když se s kontaktními čočkami koupete v bazénu, přírodním koupališti nebo v moři používejte ochranné pomůcky (plavecké nebo potápěčské brýle) a po koupání nezapomeňte čočky pořádně vyčistit. Ještě lepší by bylo před koupáním kontaktní čočky vyjmout z oka. O poznání více opatrní bychom měli být v souvislosti s koupáním v ohřáté vodě (kvůli možnému zvýšenému růstu zárodků v zásobníku vody), vyjmout kontaktní čočky bychom měli vždy před koupání ve vířivých vanách -whirpoolech (teplá voda).

Většina roztoků na čištění a uchovávání kontaktních čoček akantaméby neodstraňuje, vyjímkou je peroxidový roztok, který odstraňuje bakterie, kterými se akantaméba živí.

Doufám, že se mi podařilo Vám více osvětlit, proč voda není pro Vaše kontaktní čočky „nejlepším přítelem“.  Dodržujte základní pokyny pro nošení kontaktních čoček, navštěvujte očního specialistu alespoň jedenkrát za rok na preventivní prohlídku, protože včasným odhalením problému můžete předejít zdravotním komplikacím Vašich očí. 
[design/2013/akantam%C3%A9ba.png]
Přejeme Vám Lepší pohled na svět.

 


 

 

Tel.: +420 416 732 890
Velká Dominikánská 18
412 01 Litoměřice
Mapka