2014/_DSC2664_IBRA_NET.jpg

Současné možnosti korekce refrakčních vad aneb uvádějí reklamy na laserové operace očí objektivní informace
 
Ing. Jiří Michálek, CSc.,
Prezident ČKS a vědecký pracovník ÚMCH AV ČR, v.v.i.
s laskavým přispěním oftalmologů A. Pitaše a  A. Topinkové a optometristy D. Szarvase
 
Co je zajímavé, že s touto reklamou se setkáváme pouze u některých očních center, jiná patrně dávají přednost pozitivnímu dopadu dobrých referencí svých klientů. Ovšem bigboardy lákající směrovkami na Nebrýlany a Ostrovidy, opáskované prostory v některých velkých nákupních galeriích, kde jsou klienti odchytáváni jistým oftalmologickým pracovištěm, vystoupení hvězd a hvězdiček showbussinesu, které vyzývají zejména mladou generaci k následování jejich příkladu a slibují mimo jiné „doživotní záruku“, agresivní bannery s kalkulačkami porovnávajícími náklady na korekci pomocí brýlí nebo kontaktních čoček v desetiletém výhledu s cenou laserového zákroku, to jsou reálná fakta, jimž se laik diví a bohužel se podle nich i často rozhoduje, ale odborník žasne nad tím, co je vůbec možné a kolik informací těm méně přemýšlivým klientům zůstalo utajeno.
Nechci, aby tyto řádky vyzněly tak, že jsem proti laserovým očním zákrokům jako takovým. Určitě ne. Jsou výborným řešením zrakových problémů u těch klientů, kteří je opravdu potřebují, nemají jinou možnost korekce. Nesouhlasím ale s nepravdivými tvrzeními klamavých reklam a byl bych rád, kdyby tento článek přispěl k objektivnější informovanosti široké veřejnosti a poskytl argumentaci optometristům a optikům, kterých se klienti mohou na výhody a nevýhody laserových zákroků ptát.
 
Podívejme se tedy na problematiku laserových očních operací z několika úhlů pohledu:
Jistě se shodneme, že žijeme v moderní době. Tato moderní doba přináší překotný rozvoj v  nejrůznějších oblastech lidského konání. S tím je spojeno i to, že pro naše nejrůznější problémy a osobní přání, můžeme nalézt pestrou paletu nejrozmanitějších řešení. A je třeba dopředu pečlivě zvážit všechny možné dopady, které jsou s daným řešením spojeny.
Zároveň žijeme v době svobodné volby, o svém osudu můžeme rozhodovat sami. Rozumíme téměř všemu, a pokud ne, poradíme se s internetem, nejlépe s názorovým fórem nějaké laické skupiny. Ovšem správné využití informačních kanálů předpokládá alespoň základní znalosti v každém jednotlivém oboru. Bez nich totiž lze i správná data nesprávně interpretovat.  K tomu jsme zavalováni balastem informací, obrovským množstvím líbivých reklam, apelujících na naše city, na pohodlí, na komfort.
Vraťme se ale k současným možnostem korekce refrakčních vad, které představují brýle, kontaktní čočky, laserové operace. Všechny tyto metody mají nejen svůj líc, ale také rub. Vždy je třeba si stanovit, co je pro nás prioritou. Minimální rizikovost brýlí je evidentní. Tam, kde brýle představují možnou komplikaci, je dobrým řešením aplikace kontaktních čoček. Operace, byť v určitých případech opodstatněná, představuje v každém případě invazivní zákrok a s tím spojenou určitou míru rizika. Na rozdíl od předchozích metod, u kterých se při dobré prevenci dočkáme komplikací v minimálním počtu případů, operace se jeví jako stav přivádějící nevratnou změnu, ať už to dopadne jakkoliv, protože operační výkon dioptrické korekce zraku nemusí znamenat jen radost. Jedná se o výkon a změnu, které probíhají na unikátních tkáních, mnohdy již plnohodnotně nenahraditelných.
Pod masivní reklamou, hovořící o snadnosti operačních výkonů na očích, si lze jen těžko udělat objektivně a nezaujatě správný názor. Obzvláště, když je finančně dostupná a podle některých kalkulací i zdánlivě finančně nejvýhodnější. Navíc je nám neustále podsouvána představa, že operace jsou dnes přeci tak snadné, že se v podstatě provádějí zcela rutinně a prakticky u nich nehrozí možnost komplikací, A pokud vzniknou? Vždyť přeci máte doživotní záruku…
V medicíně jako v běžném životě, u každého počínání je třeba zvažovat všechna pro a proti. Hodnotit riziko spojené s řešením stavu a vlastním přínosem.
Je třeba si uvědomit, že komerčně prováděné zákroky či aplikace probíhají v naprosté většině případů na zdravých očích, kde jedinou patologií je vlastně pouhá dioptrická nesrovnalost. A to, co není ze zdravotního hlediska indikováno, je vlastně kontraindikováno.
Je nutné připustit, že při takových refrakčních vadách, kdy jsou brýle opravdu nepohodlné, těžké a nevzhledné, čočky nejsou tolerovány, pak je operace rozhodně na místě. Vždyť i špatný psychický stav pacienta může významně následně ovlivnit jeho zdraví. Ale opravdu nás naše „půlky“ či „jedničky“ nebo i „pětky“ obtěžují natolik, že nám to stojí za všechna ta rizika, která s tím nebo oním postupem jsou spojena? Vydrží naše oko opravdu všechno?
Nezapomínejme, že svým zrakem vnímáme až 80% informací. Osobně, podle míry rizika pro vznik komplikací spojených s korekcí zraku, jsou na prvním místě jako nejméně rizikové brýle, pak brýle a čočky, jen čočky a na posledním místě vždy stojí operační zákrok.
Nosit brýle či je alternativně doplňovat s používáním kontaktních čoček je v dnešní moderní době stále jeden z nejbezpečnějších způsobů korekce oční vady.
Laserová refrakční chirurgie je schopna odstranit nebo snížit dioptrické hodnoty oční vady.  Málokdo si však uvědomuje, že je to definitivní zákrok na stromatu rohovky, která se uměle ztenčuje, aby snížila svou lomivost. Oko však stále zůstává krátkozraké či dalekozraké. Ztenčená rohovka může v budoucnu přinášet určité rozpaky při rozpoznání závažných očních onemocnění. Při takto „opracované“ rohovce již nikdy přesně nezměříme nitrooční tlak, jeden z rozhodujících parametrů při podezření na zelený zákal.
Při vyšetření klienta, který již podstoupil laserový zákrok, pak nezřídka vidíme přikalení v hlubších vrstvách rohovky. Změna anatomie rohovky může v budoucnu přinášet komplikace při léčbě zánětů rohovky, zánětů duhovky a možné riziko při tupých traumatech orbity a očního bulbu.
Mezi další komplikace patří oslňování, světloplachost, vyklenutí rohovky, vrůstání epitelu a nestabilní rohovková lamela.
Nezřídka dochází k poruše od dětství vybudovaných binokulárních funkcí, které vedou k dekompenzaci strabismu (šilhání), někdy i dvojitého vidění s nutnosti dalšího chirurgického zákroku.
Laserová refrakční chirurgie u dětí je zcela kontraindikována! 

2014/22184566_ml.jpg

Výjimku tvoří pouze jediná skupina vysoké anizometropie (vysoký rozdíl dioptrické vady mezi pravým a levým okem), kde selhávají tradiční možnosti léčby a prevence tupozrakosti. 
 
Refrakční centra tvrdí, že laserové operace jsou levnější, než celoživotní investice do brýlí a kontaktních čoček. To je bezpochyby pravda. Přinejmenším v případě, že člověk chce vypadat trochu k světu. Pak také tvrdí, že komplikace spojené s refrakčním zákrokem jsou menší, než při nošení kontaktních čoček. Tady je nutné upozornit na to, že se jedná o porovnání pouze množství komplikací. Nejsou posuzovány jejich závažnost a případné trvalé následky. Zároveň je třeba zdůraznit, že měkké kontaktní čočky, hydrogelové, se celosvětově nosí více než čtyřicet let a počty nositelů čoček oproti počtu klientů po laserovém zákroku jsou významně vyšší. Navíc řada komplikací spojená s nošením kontaktních čoček je snadno řešitelná nebo odstranitelná, nošení čoček lze po určitou dobu, např. po dobu trvání obtíží, bez větších problémů vysadit. A drtivá většina komplikací vzniklých v důsledku nošení čoček byla způsobena nedodržením pravidel správného nošení kontaktních čoček, pravidel péče o kontaktní čočky, pravidel, se kterými musí být každý klient před zahájením nošení čoček seznámen, poučen jak o nich, tak i o vlastním zacházení s čočkami. Komplikace v důsledku laserové operace přicházejí samovolně, bez porušení nějakých pravidel, a operační výkon už si nikdy nesejmete. Ten a jeho důsledky si ponesete po celý zbytek života. A takzvaná doživotní záruka? Tady bych se asi nebál označení - klamání zákazníka. Co si pod takovým pojmem „doživotní záruka“ zákazník představí? No to je přeci úplně jasné. „Oni mi olejzrují oči a já do konce života uvidím bez brýlí.“ Ale ve skutečnosti jde o to, že, když se to nepodaří, nebo v budoucnu se změní dioptrie, tak v rámci doživotní záruky přijdete opět na zákrok a příště zase a bude se vesele lejzrovat, dokud bude co. A co když už bude rohovka tolik tenká, že zákrok nepůjde provést?. A jak to bude, až začnu vidět špatně do blízka? Ničeho se nebojte, smlouva je jistě napsaná tak dobře, že pamatuje na všechny případy. Takže nejspíš uslyšíte: „A vy jste to nečetl?“ A je to.
A pak – presbyopie.
Presbyopie je stav, kdy díky úbytku akomodace ztrácí oko schopnost zaostřovat na blízké předměty. O tom se až tak moc nemluví. Příklad z praxe: zákazník, který si nechal v 55ti letech odstranit vadu -3,0 D. Ihned po zákroku přišel úplně vyděšen, že nevidí na čtení. Když mu byl problém vysvětlen, konstatoval, že kdyby to věděl, tak by do toho nikdy nešel. Dokonce si byl stěžovat. „A vy jste to nečetl?“ a dál už to znáte.
Každý, kdo dělá refrakce a zhotovuje brýle, ví, že nejhůře se koriguje hypermetropie. Bohužel, refrakční centra mnohdy z myopů vytvářejí slabé hypermetropy, kvůli zamaskování drobných nepřesností. Každý, kdo dospěje do presbyopického věku potvrdí, že používání brýlí na čtení, je značně obtěžující. Dokonce daleko víc, než používání brýlí na dálku.
 
Před necelým rokem jsem pak sledoval přednášku jednoho z našich zkušených oftalmologů.
Na jednom obrázku uváděl:
 
Povrch oka a LASIK
 
Snížení produkce slzného filmu potlačením reflexní produkce
Poškození reflexní kontroly mrkání a sekrece meibomských žlázek
Neurotrofická epiteliopatie
Nestabilita slzného filmu změnou tvaru rohovky destrukcí pohárových buněk
Neuropatické („fantomové“) bolesti
 
 
Co dodat závěrem.
 
Laserové operace očí mají své nezastupitelné místo při řešení složité problematiky komplikovaných refrakčních vad. Je však škoda, jsou-li zneužívány v širším měřítku pro komerční účely se zapojením zavádějící až klamavé reklamy, která na nás čiší z médií.
Vlastní názor si můžete udělat sami z výše uvedených řádek.
 

 

Tel.: +420 416 732 890
Velká Dominikánská 18
412 01 Litoměřice
Mapka