Refrakční vady

Refrakční vady

Oko je optický systém velmi podobný fotoaparátu. Skládá se ze složitého systému dioptrických čoček, optických prostředí a vzdáleností. Průhledná rohovka, která tvoří přední plochu oka, je první lomivou součástí tohoto optického systému. Další částí optické soustavy je čočka uvnitř oka, která představuje druhou lomivou součást optického aparátu oka. Změnou svého tvaru umožňuje čočka zaostřování na různé vzdálenosti (akomodaci).

Systém dioptrických čoček, optických prostředí a vzdáleností má jeden důležitý úkol a to soustředit světelné paprsky, které do oka vstupují tak, aby jejich ostrý obraz dopadal přesně na sítnici. Tento stav označujeme jako emetropii. U emetropie je délka oka ve správném poměru s optickou mohutností jeho lomivých prostředí. Je-li tento poměr narušen, mluvíme o refrakční vadě nebo-li ametropii. Ostrý obraz v tomto případě dopadá před a nebo za sítnici a vidění je neostré. Tento stav není nemoc. Ametropické oko je oko jinak zdravé.

Existují tři typy ametropie:

  • krátkozrakost (myopie)
  • dalekozrakost (hypermetropie)
  • astigmatismus

Výskyt refrakčních vad je poměrně častý. Přitom platí, že vyšší refrakční vady jsou většinou provázeny menšími průvodními obtížemi než vady malé. U větších vad je vidění podstatně snížené, zamlžené a nepřesné. Oko není schopno tuto vadu vykorigovat. Také se o to nesnaží. Jinak je to v případě mírných vad. Ty jsme schopni do určité míry vykorigovat sami. Tato činnost nás ovšem může vyčerpávat a může být provázena řadou průvodních obtíží. Příčinou našich problémů nemusí být refrakční vada jako taková, ale naše trvalé úsilí, kterým se snažíme o korekci této vady. Refrakční vady lze dobře korigovat brýlemi, nebo kontaktními čočkami. Dále je možné korigovat refrakční vady změnou lomivosti rohovky pomocí speciálního laseru.

 

Tel.: +420 416 732 890
Velká Dominikánská 18
412 01 Litoměřice
Mapka