30. 06. 2015

Věděli jste to ?

Z fyzikálního hlediska barva neexistuje, jde jen o zrakový vjem, který je podmíněn vlnovou délkou světla. 

Od různých předmětů se odráží určitá část spektra, dopadá do oka, kde způsobí podráždění světločivných elementů, reagujících na barvu – čípků. U všech lidí je barevné vidění závislé na vnějších a vnitřních podmínkách. Na jedné straně stojí vnější okolí, které barevný podnět vytváří a na straně druhé náš zrak, který stejný podnět vyhodnocuje.
Názory na počet odstínů barev, které je zdravé lidské oko schopno rozeznat, se liší. Některé zdroje však hovoří až o 10 milionech barev.

2015/uv.jpg

« zpět

 

Tel.: +420 416 732 890
Velká Dominikánská 18
412 01 Litoměřice
Mapka